Wat doen wij?

Zoals u eerder op deze site kon lezen, zetten wij ons op innovatieve wijze in voor kinderrechten in de breedste zin van het woord.

Ring Rondom Ouders

De Ring Rondom Ouders informeert ouders op een laagdrempelige manier over onderwerpen die er toe doen en wil op die manier een steuntje in de rug zijn voor ouders die net een baby hebben gekregen. De gemeente verstrekt ouders die geboorte-aangifte doen een ring met informatiekaarten. Hiermee zeggen zij dat ze naast ouders willen staan tijdens het grootbrengen van hun kind(eren). Ring Rondom Ouders zag het levenslicht in de gemeente Dordrecht. Ze is tot stand gekomen door een bijdrage van Smart City Dordrecht (LOGO). 

Sandra: “Tijdens het schrijven van het boek ‘Preventie van kindermishandeling. Wie doet wat?’ (2019), trok ik de conclusie dat het thema ouderschap meer aandacht verdient dan het nu krijgt. En dat het geven van meer aandacht aan ouders thuis hoort binnen een preventief beleid kindermishandeling. Ik ben van mening dat gemeenten dé partners zijn voor ouders om hen in hun ouderschap te ondersteunen. Een vorm van ondersteuning is het delen van kennis over onderwerpen die we in ons land maar mondjesmaat bespreekbaar maken, zoals geweldloos opvoeden, het voorkomen van babyshaking en onderzoek naar wat ouders nodig hebben om het ouderschap, ook onder moeilijke omstandigheden, goed vol te houden.”

Campagne Kleurplaatposters in de week tegen het pesten -2017

Stichting Kinderbelang liet kleurplaten ontwerpen die scholen gratis konden downloaden. Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. Enkele reacties: “Bedankt voor deze leuke actie!” en “We gebruikten de kleurplaten om het gesprek met kinderen en ouders aan te gaan”.

U kunt de kleurplaten hieronder downloaden.

    

     

Project ‘Formele steun aan Kinderen van ouders met psychische problemen’

Het is (helaas) nog geen gemeengoed dat hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) ook aandacht besteden aan ouderschap en het welzijn van de kinderen van cliënten. Dit gold zeker in 2015, toen de Kindcheck nog niet was geïntroduceerd. Stichting Kinderbelang gaf gedurende een jaar workshops binnen diverse GGZ-instellingen om hulpverleners bij te brengen wat zij in hun rol als formele steungever voor kinderen en ouders kunnen betekenen. Dit project werd mogelijk gemaakt door een bijdrage van Fonds NutsOhra.

‘Bemoeizorg voor kinderen van psychische zieke of verslaafde ouders in Zwolle’

Voor de gemeente Zwolle voerden wij in 2013 in samenwerking met het CJG het project uit ‘Bemoeizorg voor kinderen van psychische zieke of verslaafde ouders in Zwolle’. Dit project werd ondersteund door WMO Zwolle. Om gestalte te geven aan onze visie dat omstanders onmisbaar zijn in hun steun voor gezinnen die onder moeilijke omstandigheden kinderen grootbrengen, schoolden wij gemeenteleden van kerkelijke gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Door middel van workshops verspreiden we kennis over KOPP/KOV (kinderen van ouders met psychische problemen/kinderen van ouders met verslavingsproblemen) en welke vorm van hulp en informele ondersteuning deze gezinnen nodig hebben.