Wie zijn wij?

 

Sandra van Gameren – projectleider van Stichting Kinderbelang

Zij is psycholoog met een passie voor preventie, auteur, projectleider en spreker/trainer. Sandra ontwikkelt voor Stichting Kinderbelang innovatieve preventieve projecten op het gebied van kinderrechten. Ze schreef de boeken ‘Leven met een psychisch zieke ouder’ (2006, Bohn Stafleu van Loghum), ‘Coach uzelf naar herstel’ en ‘Coach uzelf naar stressbestendigheid’ (2005, eigen beheer) en ‘Preventie van kindermishandeling. Wie doet wat?’ (2019, Bohn Stafleu van Loghum).

Alle projecten die de stichting initieert, hebben een preventieve doelstelling. Preventieve activiteiten kunnen erop gericht zijn iets te voorkomen, maar ook om tijdig te ontdekken en daarmee een ziekte of probleem in een vroeg stadium aan te pakken, of na te streven dat er geen terugval volgt. Binnen de GGZ-preventie onderscheiden we naar een indeling van de Amerikaanse kinderpsychiater Caplan de volgende driedeling. 

Sandra: “Als kind van een moeder met chronische psychische problematiek, heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk een kring van betrokken omstanders is. Zonder die kring mensen had mijn leven er heel anders uitgezien. Steungevers die rondom een kind staan, professioneel en informeel, zijn van cruciaal belang voor ieder kind, maar vooral voor kinderen die onder moeilijke(re) omstandigheden groot groeien. Dit zie je verbeeld in het logo van de stichting. It takes a village to raise a child… De stichting zet zich er dan ook voor in om formele en informele steungevers de tools te geven om de kinderen uit hun (professionele) omgeving van steun te voorzien. Dat is preventie in optima forma en dat is de richtingaanwijzer in al mijn werkzaamheden”.

Tegelijk benadrukt Sandra hoezeer ouders deze kring van omstanders nodig hebben. “Er zit veel wijsheid in het ouderschapsmodel van Alice van der Pas en ik haal daar dan ook veel inspiratie uit. Van der Pas gaat uit van vier buffers voor ouders; factoren die voor ouders -ook als zij onder moeilijke omstandigheden moeten ouderen- cruciaal zijn. Haar vraag wat ouders nodig hebben om kinderen groot te brengen is wat mij betreft net zo belangrijk als de bekende vraag wat kinderen nodig hebben om zich gezond te ontwikkelen. Wat je ouders geeft aan hulp, steun of kennis, geef je tegelijk ook aan de kinderen”.

Bestuur

Cor van Dam, voorzitter

Meer dan 27 jaar heeft Cor van Dam bij De Hoop in Dordrecht gewerkt. Eerst als adjunct-directeur en later als lid van de Raad van Bestuur. Hij heeft binnen De Hoop gezien hoe belangrijk het is dat kinderen in hun leven een veilige start maken. Als je daar een bijdrage aan kan leveren, doet hij dat graag. Daarom zet hij zich graag in voor Stichting Kinderbelang.  Hij is zelf vader van vijf kinderen en is grootvader van zeven kleinkinderen.

Manuel de Jong, penningmeester

Manuel is de penningmeester van onze stichting en is in het dagelijks leven fiscalist bij een accountantskantoor. Manuel is getrouwd, vader van een zoontje en houdt zich in zijn vrije tijd graag bezig met z’n gitaar. Neem contact op met Manuel voor alle financiële/fiscale vragen met betrekking tot de stichting.

 

Serge Willemstein, bestuurslid

Serge is vader van twee dochters en werkzaam als fondsenwerver en trainer. In zijn vrije tijd voetbalt hij graag en traint het meidenelftal van zijn oudste dochter. Ook volgt hij de opleiding UEFA jeugdtrainer. Het thema kinderrechten vindt hij zo belangrijk dat hij er ook graag tijd en energie in steekt.